Të ftuar:

Jasmina Tolaj – obstetre-gjinekologe.

Dilan Reka – këngëtar

Lira Gjika – pediatre.