Seancë e jashtëzakonshme në Kosovë për deportimin e 6 turqve

Kolegji Profesional
AKSHI