Shoqata Atlantiku , çarmatimi popullsisë (21 tetor 1998)

Grupi