SULLTANESHA KOSEM – EPISODI 122

SULLTANESHA KOSEM – EPISODI 122

22:00 10/09/2018

Çfarë vendimesh ka marrë sulltan Murati?

Cili është denimi i vërtetë për Mehmet pashain?

Gevherhan duhet të pranojë një kusht për të shpëtuar dashurinë e jetës së saj...

Sulltan Murati vazhdon me ekzekutimet e tradhëtarëve.

Sulltaneshë Kosem i tregon fytyrën e vërtetë të nënës së tij, princ Bajazitit.
Të ngjashme
Kolegji Profesional
AKSHI