Demir dhe Zulejha kthehen nga muaji i mjaltit.

Jilmaz del në gjyq dhe denohet me denim me vdekje.

A ka gisht Hynker në këtë vendim?

Demir mëson që Zulejha është shtazënë…