Zulejha mëson që Jilmaz është denuar me vdekje.

Si do të jetë përballja e saj me Hynker pasi kupton që ajo e ka mashtruar atë?

Jilmaz vendos të planifikojë arratisjen e tij.

Zulejha nga ana tjetër vendos gjithashtu të largohet nga ferma. Kush do ta ndihmojë atë?