Sanije e detyruar i kërkon falje në gjunjë Zulejhas.

Me kë do të përballet kësaj here Jilmaz në burg?

Demir do të marrë një lajm që do ta çmëndë atë.