Një festë dhe një dasmë e madhe e përbashket organizohet në fermë.

Kush do të zbulojë sekretin e Zylejha dhe Jilmaz?

Ky i fundit shpëton jeten e Hamine. Çfarë shpërblimi do t’i japë Hynker atij?