Një epidemi e rëndë bie tek fëmijet e të gjithë fshatit.

Zylejha e cila po kujdeset për të sëmurët bie pa ndjenja.

Jilmaz me paratë e dhëna nga Hynker shkon të blejë unazat e marteses.

Çfarë do të ndodhë mes Demir dhe Zylejha?