Hynker mëson që Zulejha është shtatzënë.

Jilmaz merr identitetet e reja dhe është gati për të nisur një jetë të re me vajzën që dashuron.

Por Hynker shkatërron këtë lumturi kur e kallëzon atë në polici.

Çfarë do të ndodhë tashmë me Jilmaz dhe Zulejha?