Demir shkon për të takuar Jilmazin në burg për të mësuar të vërtetën e tij.

A do të mbërrijnë letrat e Zylejhas tek Jijmaz?

Demir vendos të martohet me Zylejhan.