XHESURI DHE E BUKURA – EPISODI 96

XHESURI DHE E BUKURA – EPISODI 96

21:00 09/06/2018

Xhahide merret në pyetje pasi dëshmoi që Hulia ishte ajo që ka vrarë mjekun e saj.

Banu tenton përsëri të helmojë Syhanin.

Xhesur zbulon se Riza e ka përdorur Banunë për të demtuar Syhanin. A do të mund Banu të rrëfejë gjithë të vërtetën?

Bylent pranon se dhe ai ishte pjesë e planit të Rizait.

Çfarë po planifikon Xhesuri dhe a do të mundet ai të kapë Rizain?

Të ngjashme