Me urdhër të Levent, Emir plagoset me thikë.

A do të mundet Gylperi të kujdeset për të?

Narin shkon të pëballet me Meltem mbi pusullën që ai I ka shkruar Kemalit.