● Bashkimi krijon qendrën më të madhe të trajnimit dhe burimeve të teknologjisë në
Evropën Qendrore, duke u ofruar kompanive evropiane një grup të ri talentesh
profesionistësh të IT-së, ndërsa mungesat e aftësive vazhdojnë.

● 15 – 20,000 studentë parashikohen të trajnohen çdo vit për kurset B2B dhe B2C,
duke përfshirë zhvillimin e softuerit, testimin dhe sigurinë kibernetike.

13 Shtator 2022: Codecool dhe Software Development Academy (SDA), dy kompanitë
kryesore të Evropës Qendrore në EduTech, njoftuan sot bashkimin e kompanive për
të krijuar një nga fuqitë më të mëdha digjitale të aftësive dhe burimeve njerëzore në
Evropë.

Kompania e bashkuar ka një prani në 8 vende (Poloni, Hungari, Rumani, Austri, Sllovaki,
Republikën Çeke, Estoni dhe Shqipëri) dhe do të trajnojë 15,000-20,000 individë dhe afro
400 marka globale dhe lokale nga rajoni i Evropës Qendrore çdo vit, me partnerët kryesorë
duke përfshirë Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson dhe Vodafone.
Me mbi 300 punonjës, 17 fusha të rikualifikimit digjital, një rrjet prej 1600 mentorësh,
kompanitë e bashkuara ofrojnë aftësi, përmirësime dhe rikualifikim për individët, kompanitë
dhe qeveritë private. Për sektorin publik, ata kanë ndërmarrë një program të suksesshëm
rikualifikimi për 600 inxhinierë në Hungari. Kompania gjithashtu vazhdon të inkurajojë dhe
mbështesë gratë në TIK përmes programeve të ndryshme.

“Ka një betejë globale për talentet digjitale, veçanërisht koduesit dhe programuesit, kështu
që qëllimi ynë kryesor mbetet të ofrojmë aftësi digjitale me cilësi të lartë për punonjësit dhe
punëdhënësit – por në një shkallë shumë më të madhe,” shprehet Michał Mysiak, CEO i
SDA, i cili do të drejtojë kompaninë e bashkuar si CEO. “Ne besojmë se kombinimi i
Codecool dhe SDA – me pika të forta të dallueshme rajonale dhe kategorie – do të rrisë
nivelin e aftësive të evropianëve qendrorë që janë të uritur për të mësuar dhe do të jetë
thelbësore në transformimin digjital të Evropës dhe më gjerë.”

“Ky është një kapitull i ri emocionues për të dyja kompanitë ku ne krijojmë një fuqi të vërtetë
për digjitalizimin,” – tha József Boda, CEO i Codecool. “Përmes programeve tona të
konsoliduara të aftësive digjitale, ne vazhdojmë me besim t’u shërbejmë nevojave të
individëve, kompanive dhe qeverive. Të diplomuarit nga kurset tona janë shumë të kërkuar,
veçanërisht pasi organizatat e Evropës Perëndimore dhe SHBA-së shikojnë në shtete të
tjera duke ulur kostot.”

Fitimi i aftësive digjitale është veçanërisht i rëndësishëm pasi Bashkimi Evropian aktualisht
po lufton me një boshllëk në sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)
prej rreth 1.8 milionë ekspertësh, duke përfshirë talentin e munguar dhe nënkualifikimin e
specialistëve të punësuar të TIK-ut.

Për më tepër, një objektiv i rëndësishëm në kuadër të programit të Dekadës Digjitale të
Komisionit Evropian
është të punësojë 20 milionë specialistë të TIK-ut deri në vitin 2030. Për

të arritur këtë objektiv, 161 miliardë euro do të investohen për novacionin dhe digjitalizimin e
tregjeve të BE-së sipas planit evropian të rimëkëmbjes. Në Poloni 21,3% e fondit total të
rimëkëmbjes prej 35,4 miliardë eurosh, pra më shumë se 7 miliardë do të shpenzohen
vetëm për transformimin digjital; në Rumani, kjo është rreth 6 miliardë, Austria do të
shpenzojë rreth 1,8 miliardë.

Ky vizion evropian mund të arrihet vetëm me ofrues shërbimi në edukim si kompania e
bashkuar Codecool dhe SDA, e cila po fokusohet në grupin më të madh të talenteve digjitale
të kontinentit – në rajonin e Evropës Qendrore dhe Jugore. Në këto vende, interesi i
popullatës për t’u punësuar në fushën e teknologjisë dhe me pagesë të mirë është më i larti
brenda BE-së. Të dy kompanitë kanë një rritje vjetore prej 50% të regjistrimit të studentëve.
Michał Mysiak shton: “Për të inkurajuar edhe më shumë investitorë në rajon, ka nevojë për
ofrimin e profesionistëve shumë të aftë të TIK-ut në një mënyrë të shpejtë. Kompania e
bashkuar është një përgjigje ndaj kësaj nevoje si dhe një shans unik për rajonin që të bëhet
një qendër shërbimi TIK në zhvillim në shkallë globale.”

Të dy kompanitë do të vazhdojnë të përdorin markat e tyre të forta të konsumatorit në tregjet
e tyre lokale si Codecool dhe SDA në të ardhmen e afërt dhe do të dalin me trajnime të reja
të aftësive digjitale që pasqyrojnë mjedisin teknologjik që ndryshon me shpejtësi. Krahas 8
vendeve aktuale, kompania e bashkuar do të vazhdojë të zgjerohet edhe në territore të reja
gjeografike, duke forcuar pozicionin e saj numër një.

Codecool është një kompani me bazë në Budapest, e themeluar privatisht, 7 vjeçare, e
pranishme në 4 vende (HU-PL-RO-AT), me 150 punonjës, me më shumë se 2000 të
diplomuar dhe bashkëpunim me mbi 300 kompani.

Software Development Academy (SDA) është një kompani me bazë në Gdynia (Poloni), e
themeluar privatish, 7 vjeçare e pranishme në 6 vende (PL-RO-EE-CZ-SK-AL), me 150
punonjës, duke pasur më shumë se 15000 të diplomuar tashmë dhe bashkëpunim me mbi
100 kompani.

● Për më shumë informacion, ju lutem të kontaktoni SDA Albania:
[email protected]
● Tel:+355_69 33 47 849
● Erion Nako – Country Manager