I pabesë – Episodi 70
I pabesë – Episodi 70

23:00 30/07/2022

Çfarë do të kërkojë Derin nga Vollkan?

Asia troket në deren e tyre dhe i çjerr maskën Derinit me anë të një regjistrimi.

Çfarë do të ndodhë tashmë kur Vollkan dhe Melih të mësojnë rreth vetë rrëmbimit të saj?


Të ngjashme