Gjykata e lartë bllokon planin e Obamës mbi klimënGjykata e lartë bllokon planin e Obamës mbi klimën