STOP – EMISIONI 116 (SEZONI 4)STOP – EMISIONI 116 (SEZONI 4)

21:02 11/02/2019

Cmimet e perimeve prekin qiellin.

Sipas Instat-it, cmimet e perimeve për muajin janar u rritën me gati 37%, duke shënuar kështu dhe rritjen më të madhe, që nga korriku i vitit 2010.Specialistët thonë, se kjo ka ardhur nga oferta e ulët e tregut vendas, ndërsa produktet e importit kanë kosto shtesë.

Buxheti i bashkisë Skrapar i manipuluar, pa numër protokolli e vulë bashkie.

Qyteti i Skraparit rrezikon që të futet në ngërç për shkak të paligjshmërisë së Këshillit Bashkiak. Emisioni “Stop” në Tv Klan mbrëmjen e sotme ka denoncuar miratimin e buxhetit për vitin 2019 në mënyrë të paligjshme nga këshilli bashkiak dhe Prefekti i qarkut të Beratit, Harilla Dafa.

Pas dështimit të dy mbledhjeve të Këshillit Bashkiak në muajin Dhjetor për të miratuar buxhetin, u mblodh sërish në mënyrë të paligjshme më 4 Janar 2019 nën drejtimin e Prefektit Harilla Dafa, i cili nuk ka kompetenca për të bërë një mbledhje të tillë. Rrjedhimisht edhe vendimet e marra janë të paligjshme. Mirëpo, edhe pse në mënyrë të paligjshme, në buxhetin për Bashkinë e Skraparit për vitin 2019 përcaktohet ulja e shpenzimeve, që do të thotë largime nga puna të 51% të punonjësve të Bashkisë Skrapar.

Nënkryetarja e bashkisë së Skraparit, Rudina Llango, ka denoncuar paligjshmëritë në miratimin e buxhetit të Skraparit për vitin 2019. Ajo thotë se procesverbali i mbledhjes së Këshillit Bashkiak të 28 Dhjetorit 2018 mungon dhe po në shkelje të ligjit, mbledhja u thirr sërish nga prefekti i Beratit. Miratimi i buxhetit është falsifikuar nga Prefekti, kryetari i Këshillit Bashkiak dhe sekretarja e tij.

Rudina Llango, nënkryetare e Bashkisë Skrapar: “Në fund të vitit për miratimin e buxhetit të drejtën e thirrjes së këshillit të bashkisë e ka kryetari i bashkisë me kompetencat që i jep ligji për vetëqeverisjen vendore. Në këtë moment për mosmiratimin e buxhetit në datën e parë që ishte më 14, Bashkia Skrapar njoftoi Prefektin për mosrealizimin e kësaj mbledhje, dhe Prefekti me shkresë ka iniciuar kryetarin e Bashkisë për thirrjen e një mbledhje të dytë, që u caktua data 28.12.2018. Por edhe kjo mbledhje ka dështuar për shkak se nuk u paraqitën anëtarët e këshillit. Stafi i Bashkisë ka qenë prezent dhe nuk u realizua duke na bërë një njoftim verbal që kjo mbledhje nuk do të realizohet. Për herë të tretë ligji nuk parashikon thirrjen për mbledhjen. Këtu jemi përpara kushteve të zbatimit të ligjit të nenit 41, ku Prefekti i qarkut duhet të bënte me dije shkrirjen e këshillit, pasi është mbledhur dy herë dhe nuk realizoi të miratonte buxhetin e paraqitur nga Bashkia Skrapar”.

Naim Gogo, shefi i financës në Bashkinë e Skraparit: “Përsa i përket procedurave për miratimin e buxhetit, ka qenë shkelje flagrante sepse nuk janë ndjekur afatet dhe procedurat ligjore sipas ligjit për financat vendore. Këshilli vet ka dalë me propozimet e tij duke nxjerrë vendime dhe duke i çuar në Prefekturë për konfirmim”.

Hava Nurellari, Sekretare e Këshillit Bashkiak Skrapar: “Nuk kemi procesverbal për mbledhjen e këshillit bashkiak, nuk është mbajtur një e tillë. Është mbajtur procesverbali nga Prefekti dhe juristi i Prefekturës”.

Prefekti Harilla Dafa thotë se e ka për detyrë të mbledhë Këshillin Bashkiak pasi ka dështuar dy herë.

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: “Unë kam për detyrë në bazë të ligjit të kërkoj mbledhjen e Këshillit të Bashkisë. Për rastin e buxhetit kam të drejtë. Ma jep ligji”.

Rudina Llango, nënkryetare e Bashkisë Skrapar: “Prefekti nuk ka të drejtë thirrjet për mbledhjen e këshillit për miratimin e buxhetit”.

Për të zgjidhur këtë interpretim të ligjit, emisioni Stop pyeti juristin e Prefekturës së Tiranës, i cili hodhi poshtë pretendimin e Prefektit të Beratit.

Juristi i Prefekturës së Tiranës: “Prefekti, referuar nenit 41 pika 4, i cili përcakton shprehimisht: “Prefekti i kërkon kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore thirrjen e një mbledhje të dytë të këshillit”, nëse këshilli nuk e ka miratuar buxhetin mbledhjen e parë, “mbledhje që duhet mbajtur jo më vonë se data 5 Janar e vitit pasardhës. Nëse dhe në këtë rast këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore nuk arrin që të miratojë buxhetin, Këshilli i Ministrave vendos shpërndarjen para kohe të këtij këshilli”.

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: “E mbledh edhe Prefekti. Prefekti i bën thirrje, unë kërkova të zhvillohej mbledhja”.

Përveç pjesës që mbledhja e Këshillit Bashkiak nga ana e Prefektit është e jashtëligjshme, janë falsifikuar edhe dokumente.

Rudina Llango, nënkryetare e Bashkisë Skrapar: “Mbledhja është e kundërligjshme, vendimet që kanë dalë janë të kundërligjshme. Asnjë nga këto vendime që kanë miratuar nuk mund të zbatohet nga Bashkia Skrapar”.

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: Pasi janë miratuar 5 vendimet….

Gazetari: Jo, kanë qenë 4…Janë katër pika këtu.

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: Vendimi numër 5 nuk ka vulën e Bashkisë.

Gazetari: Pse nuk u dërgua kjo pika 5 njëherësh me të gjitha?

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: Mos ma bëni pyetjen mua, bëjani kryetarit të këshillit të bashkisë dhe sekretares.

Gazetari: Po ta ka sqaruar sekretarja e këshillit, dhe ju duhet ta dini!

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: Ata e dinë!

Gazetar: Po pse nuk e dini ju?

Harilla Dafa, Prefekti i qarkut Berat: Jo unë nuk e di, mund ta kenë harruar, mundet…nuk e di…Unë ju inkurajoj, në qoftë se ka një falsifikim, shkoni bëni denoncim në Prokurori menjëherë.

Por cilat janë efektet negative për qytetarët e Skraparit nga mbledhja e parregullt për miratimin e buxhetit, e orkestruar nga Këshilli Bashkiak dhe Prefekti i Qarkut të Beratit? Në buxhet është përcaktuar heqja nga puna e 143 punonjësve të Bashkisë së Skraparit, që do të thotë se në qytet do të mungojnë shërbime publike të tilla si çerdhet, qendra për fëmijët me aftësi ndryshe, pastrimi i qytetit etj.

Shefi i financës në Bashkinë Skrapar sqaron se vendimi i miratimit të buxhetit mungon në procesverbalin e mbledhjes së 4 Janarit dhe një tjetër vendim pa numër protokolli e vulën e bashkisë del në dritë 5 ditë më pas.

Naim Gogo, shefi i financës në Bashkinë e Skraparit: “Në projektvendimin e parë thuhet që të shkurtohet numri i punonjësve në 143. Ky është një pakësim drastik. E megjithatë, ky projektvendim nuk ka një relacion ose pasqyrë që të argumentojë këto shkurtime duke mos marrë në konsideratë impaktin që sjell për komunitetin, sepse në qoftë se ne do të shkurtojmë 143 punonjës, i bie që të ngelemi pa çerdhe, pa qendrën alternative për fëmijët me aftësi ndryshe”.

Çerdhja

Gazetari- Keni informacion, që do shkrihet…

Drejtoresha e Cerdhes- Na kanë thënë, që do mbyllet për buxhetin.

Qendra për fëmijët me aftësi ndryshe

Gazetari: Keni informacion, që mund të mbyllet dhe kjo qendër për shkak të miratimit të buxhetit?

Punonjësja e Qendrës për Fëmijët me Aftësi Ndryshe: Deri tani, po jeni kështu as mish as peshk, asgjë s’dimë d.m.th…

Pastrim-Gjelbërimi

Punonjësja e Pastrim Gjelbërimit: Si punonjës, jemi të detyruar të shkurtojmë 56 nga 113.

Gazetari: D.m.th, gjysma? Por si do të pastrohet qyteti?

Punonjësja e Pastrim Gjelbërimit: Do mbetet pa pastruar…!

Përpos këtyre paligjshmërive të shumta në Këshillin Bashkiak të Skraparit, emisioni “Stop” ka informacione të besueshme se kryetari i këtij këshilli, z.Partizan Gorçe ka falsifikuar dëftesën e shkollës së mesme, duke ndryshuar numrin e Amzës. Në një bisedë telefonike me gazetarin e Stop, Partizan Gorçe e mohon diçka të tillë, ndërsa shton se studimet e larta i ka përfunduar në vitin 2014.

Partizan Gorçe, kreu i Këshillit Bashkiak Skrapar: Nëse ke të dhëna, ti shikoje, merri regjistrat dhe verifikoji.

Gazetari: Po në qoftë se del kështu siç them unë? Ju e keni bërë vërtetë shkollën e mesme në Potom?

Partizan Gorçe, kreu i Këshillit Bashkiak Skrapar: Po!

Gazetari: Po arsimin e lartë kur e keni përfunduar?

Partizan Gorçe, kreu i Këshillit Bashkiak Skrapar: Në 2014, dega ekonomi administrim publik.

Megjithatë, Stop bëri kërkesë më shkrim në Drejtorinë Arsimore të Skraparit për të marrë një përgjigje zyrtare për dëftesën e gjimnazit të kryetarit të Këshillit Bashkiak të Skraparit.

Ëngjëllushe Makuçi, drejtoresha e ZA Skrapar: “Ne do të ngremë direkt grupin e punës, do të shkojmë vet si Zyrë Arsimore në shkollën e bashkuar në Potom të merremi me verifikimin e rastit dhe për këtë do t’ju kthejmë përgjigje zyrtare me firmën, me vulën e drejtorit të shkollës, e shoqëruar dhe nga Zyra Arsimore brenda afateve ligjore”.

Hijet e dyshimit në Këshillin Bashkiak të Skraparit bien edhe ndaj anëtarit Myqeret Hebibasi. Emisioni “Stop” ka zbuluar gjithashtu se z.Hebibasi është i punësuar edhe si shofer ambulance në qendrën shëndetësore të këtij qyteti. Por në këtë qendër shëndetësore nuk ka ambulancë. Pra, z. Myqeret Hebibasi merr dy rroga, edhe si anëtar i Këshillit Bashkiak të Skraparit, edhe si shofer ambulance edhe pse nuk ekziston një e tillë.

Gazetari: Kishim një pyetje të shkurtër! Myqeret Hebibasi punon këtu?

Drejtori i Qendrës Shëndetësore-Po! Eshtë shofer…

Gazetari: I ambulancës?

Drejtori i Qendrës Shëndetësore: I ambulancës…

Gazetari: Po s’ka ambulancë këtu. Si është shofer?

Kaos në Skrapar, mbyllet cerdhja e qendra kulturore, problem pastrimi.

Në këtë pjesë analizojmë pasojat financiare e sociale, që prodhoi buxheti i vitit 2019 për bashkinë Skrapar.E vetmja cerdhe e qytetit me 45-50 fëmijë, pritet të mbyllet. Të njejtin fat pritet të kenë Qendra e fëmijëve me aftësi të kufizuara si dhe Qendra Kulturore. Ndërsa punonjësit e pastrimit, do të shkurtohen me 50%, duke futur në kaos higjenën në qytet.Nga ana tjetër anëtarët e këshillit bashkiak Skrapar,janë blerë nga forcat politike, për të rritur pakënaqësinë ndaj kryetarit, në prag të zgjedhjeve lokale.Si të mos mjaftonte kjo situatë kaotike, “Stop” ka mësuar, se kryetari i këshillit Bashkiak, Partizan Gorce, ka falsifikuar shkollën e mesme dhe dhe në këtë mënyrë shkollën e lartë e ka mbaruar në vitin 2014, në moshën 61 vjecare. Një tjetër anëtar i këshillit bashkiak, Myqerret Hebibasi, figuron si shofer i ambulancës së Qendrës Shëndetësore, por kjo qendër nuk ka ambulancë.


Të ngjashme