Vukaj kërkesë KQZ: Të mos regjistrohen kandidatët që nuk plotësojnë pastërtinë e figurësVukaj kërkesë KQZ: Të mos regjistrohen kandidatët që nuk plotësojnë pastërtinë e figurës

18:56 10/03/2021

Helga Vukaj, anëtare në Komisionin Rregullator i është drejtuar në një letër zyrtare KËZ-së ku bën thirrje që të mos lejohet regjistrimi i asnjë kandidati të papërshtatshëm. Vukaj ka cituar një prej ligjeve të Kodit Zgjedhor, sipas të cilit ndalohen së kandiduari edhe ata persona që janë dëbuar nga territori i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kandasë, Australisë. Vukaj thotë se deri më tani është informuar mediatikisht për shpalljen “non grata” nga SHBAja të disa  personave që aspirojnë për kandidatë për deputetë.

“Kërkoj, zbatimin rigoroz dhe moslegjitimin e asnjë rasti që nuk plotëson pastërtinë e figurës. Deri tani mediatikisht jemi informuar për prezencën e dokumenteve të rëndësishme, që na përcjellin të dhëna për raste konkrete, një i tillë edhe Dekreti i Sekretarit Amerikan të Shtetit për shpalljen Non Grata dhe moslejimin e hyrjes në SHBA të emrave të caktuar, aktualisht aspirante për kandidate në listat zgjedhore. Ky akt ligjor i një prej zyrtarëve më të lartë të një prej partnereve kryesorë strategjikë të Shqipërisë, mbart një vlerë të padiskutueshme për t’u konsideruar dhe si i tillë na pamundëson ta neglizhojmë, interpretojmë apo anashkalojmë, në kushtet kur tashmë me rastin e proceseve integruese kemi pranuar të delegojmë pjesë të sovranitetit tonë në organizata ndërkombëtare – NATO, ç’ka nënkupton sa më sipër konsiderohet pjesë e burimeve të së drejtës”, thuhet në letrën e saj.

Vukaj nuk përmend emra publikisht. Deri më tani dihet që në KQZ është regjistruar si kandidat për deputet Tom Doshi. Për Doshin ka reaguar më parë ambasadorja amerikane Yuri Kim, duke kujtuar shpalljen “non grata” të tij nga autoritetet në SHBA. Po ashtu, edhe Partia Demokratike i ka bërë thirrje KQZ-së ditën e sotme që të mos e regjistrojë Doshin në zgjedhje.

Kërkesa e plotë nga Helga Vukaj:

Ne cilesine e anetarit te nje prej organeve drejtuese te KQZ, gjej me vend t’ju drejtohem permes kesaj kerkese zyrtare, qe ne kuader te garantimit te procesit zgjedhor dhe sigurimit te standarteve me te larta qe mund t’i ofrohen qytetareve shqiptare, per zgjedhje te pandikuara nga krimi, paraja, e forma te tjera te paligjshme (te drejta apo te terthorta), ne baze te nenit 12, pika 4, nenit 20, pika 1, germa a dhe ne respektim te nenit 73 “Verifikimi i Dokumentacionit te Kandidateve”, te Kodit Zgjedhor si edhe ne zbatim te nenit 2, pika 2, germa b, te ligjit nr. 138/2015 “Per garantimin e integritetit te personave qe zgjidhen, emerohen ose ushtrojne funksione publike” sipas te cilit:

Neni 2

… 2. Ndalimi i parashikuar nga pika 1, e këtij neni, zbatohet edhe ndaj personave: a) që janë dënuar me një vendim jopërfundimtar nga një autoritet gjyqësor i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kanadasë, Australisë, apo për të cilët është vendosur masë sigurimi personal dhe/ose është lëshuar një urdhër kërkimi ndërkombëtar nga autoritetet e një prej këtyre shteteve, për kryerjen apo tentativën e kryerjes së një prej veprave penale, të parashikuara në pikën 1, shkronja “a”, të këtij neni. Për personat që plotësojnë kushtet e këtij paragrafi, ndalimet zbatohen në përputhje me pikën 5, të nenit 10, dhe pikën 1, të nenit 16, të këtij ligji;

  1. b) që janë dëbuar nga territori i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kanadasë, Australisë, në lidhje me një prej rasteve të parashikuara në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të këtij neni, apo janë dëbuar për cenim shumë të rëndë dhe serioz të sigurisë publike të shtetit përkatës.

…duke qene se debimi eshte ekuivalenti i moslejimit te hyrjes ne nje prej vendeve te permenduar me larte, aq me teper kur ka te fakte per keto raste, kerkesa te subjekteve politike pjese e procesit zgjedhor dhe njeheresh kerkesa te njepasnjeshme te perfaqesive diplomatike te vendeve partnere strategjike e me ndikim kryesor ne organizatat nderkombetare, ku vendi yne ben pjese, apo do aderoje ne te ardhmen (NATO, BE),

Kerkoj, zbatimin rigoroz dhe moslegjitimin e asnje rasti qe nuk ploteson pastertine e figures.

Deri tani mediatikisht jemi informuar per prezencen e dokumenteve te rendesishem, qe na percjellin te dhena per raste konkrete – nje i tille edhe Dekreti i Sekretarit Amerikan te Shtetit per shpalljen Non Grata dhe moslejimin e hyrjes ne SHBA te emrave te caktuar, aktualisht aspirante per kandidate ne listat zgjedhore.

Ky akt ligjor i nje prej zyrtareve me te larte te nje prej Partnereve kryesor strategjik te Shqiperise, mbart nje vlere te padiskutueshme per t’u konsideruar dhe si i tille na pamundeson ta neglizhojme, interpretojme apo anashkalojme, ne kushtet kur tashme me rastin e proceseve integruese kemi pranuar te delegojme pjese te sovranitetit tone ne organizata nderkombetare  – NATO, ç’ka nenkupton sa me siper konsiderohet pjese e burimeve te se drejtes.

Ne keto rrethana si pjese e organit normues ju parashtroj gatishmerine e normimit te nevojshem per keto raste.

Me shprese se garantimi i zgjedhjeve te lira e te ndershme do jete misioni yne I perbashket deri ne fund,

Mbetem ne pritje te konsiderimit prioritar te kesaj kerkese !

Helga VUKAJ

Anëtar

Koimisioni Rregullator

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

/tvklan.alTë ngjashme