abi bank

  • BSH: Abi Bank e licencuar sipas ligjeve në fuqi

    Banka e Shqipërisë ka reaguar për herë të parë për çështjen e licencimit të Abi Bank. Banka e krijuar në vitin 2015, si rezultat i shitjes së bankës franceze Credit Agricole, ka qenë kohët e fundit në qendër të debateve politike, pas akuzave se ajo zotërohet nga një kompani...
Emisione