Udha e shkronjave

Një lojë argëtuese, por edhe që teston njohuritë mbi fjalorin e gjuhës shqipe. Dy skuadra përballen me njëra-tjetrën per gjetur sa më shumë kombinime shkronjash. Në këtë rast shprehja “Fjalët e shumta fukarallëk” nuk vlen, sepse konkurrentët mund të fitojnë deri në 100 000 lekë.