” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Ecuria e sektorit të ndërtimit

Shitjet e apartamenteve, ngrirje në pjesën e Unazës së Vogël