” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Turizmi i Aventurës, mundësitë që ofron Shqipëria

Në studio: Alma Spathara

Sa kushton Turizmi i Aventurës në Shqipëri?

Në studio: Elkierd Deliu