” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Gratë në biznes, bujqësi dhe artizanat

Në studio: Pranvera Guxho

Vajza që drejton biznesin me 95% staf meshkuj

Në studio: Arjeta Puca