” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Klan Plus.

Në studio: Z. Arian Jaupllari  Zv/Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Skema Kombëtare e Bujqësisë për 2023

Fermeri tregon aplikimin në masat në bujqësi