#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.{

E ftuar: Edit Mihali