Demir kërkon të dijë nga Zulejha arsyen e vërtetë se pse ajo nuk po arrin ta dashurojë atë.

Si është gjëndja shëndetësore e Jilmazit?

A do të mund të zbulojë Zulejha se çfarë po fshehin Demir dhe Hynker?