Gulten arrin të nxjerrë nga lumi Jilmazin I cili po lufton mes jetës dhe vdekjes.

Te kush do të kërkojë ndihmë ajo në mënyrë që të shpëtojë jetën e tij?

Demir nga ana tjetër po kërkon medoemos trupin e tij.

Si është gjendja emocionale dhe shëndetësore e Zulejhas?