Shermin dhe Sanije do të bëjnë një plan për t’i bërë keq Zulejhas.

Çfarë do të ndodhë me të dhe fëmijën e saj?  

Jilmaz kthehet në fermë për të kërkuar gruan që dashuron.

Por ky rikthim mund të jetë fatal për të.