Jilmaz do të pësojë një atentat tjetër në burg.

Kush do të jetë personi që do i shpëtojë jeten atij?

Gulten është e vetmja që Zulehja arrin të gjejë ngushëllim.

A do të përfitojë Jilmaz nga amnistia dhe të fitojë lirinë e tij?