#AldoMorningShow Emision mëngjesi nga #AldonLipe në #TvKlan.{